רוצה לעבוד בתאילנד- הנה כמה מהדברים שהנך צריך לשקול ולהיות מודע אליהם…

אם הינך מעוניין לעבוד בתאילנד (להבדיל מרק לגור בתאילנד) עומדות בפניך שתי אופציות עיקריות (להוציא את האופצייה תחת פטור BOI, עמותות וצורות התאגדות אחרות): (א) לעבוד עבור חברה מקומית שכבר קיימת, ובמקרה זה, החברה המקומית תהיה אחראית לדאוג לסידור והגשת הניירת הרלוונטית עבורך; או (ב) להקים חברה מקומית משלך (לעוד מידע על הקמת חברה ראה מאמר ' רוצה לעשות עסקים בתאילנד, דע את הסביבה העסקית- כמה טיפים ודברים בסיסיים שעליך לדעת…'), ובמקרה הזה, האחריות לסידור והגשת הניירת הרלוונטית חל על החברה שאתה מתעד להקים. בשתי האופציות הללו, אינך יכול לעבוד בתאילנד אלא אם כן יש ברשותך אשרת עבודה, אישור עבודה ומספר רישום בביטוח הלאומי. מקום עבודה יכול להציע תמריצים נוספים כגון: ביטוח בריאות, קרן פנסיה, הוצאות שינוע, דמי מגורים, בונוסים, וכו' אך תמריצים נוספים אלו אינם מחוייבים ע"פ חוק והמעביד יכול להחליט ע"פ שיקול דעתו שלא להעניקם. בנוסף, כל עובד מחוייב בתשלום מס הכנסה ובתשלום דמי הביטוח הלאומי שינוכה במקור ע"י המעביד ממשכורת הברוטו של העובד. במידה ולעובד יש הכנסות נוספות ממקורות הכנסה אחרים (כגון דמי שכירות), העובד מחוייב לתת הצהרת מס שנתית וההכנסות הנוספות יכללו בשכלול חבות המס הסופית של העובד בהתאם לדרגות מס ההכנסה הפרוגרסיבי הקיים בתאילנד.

ויזת עבודה

אדם המעוניין למצוא תעסוקה בתאילנד (בין אם עבור חברה מקומית קיימת או חברה שהוא מעוניין להקים) מחוייב בראשית להוציא אשרת שהייה מסוג ‘Non-Immigrant Type B Business Visa’ משגרירות תאילנד בישראל, כלומר, לפני הגעתו לתאילנד. בכדי להיות מונפק עם אשרת שהייה מסוג זה, הוא צריך להופיע בפני שגרירות תאילנד בישראל עם המסמכים הנדרשים שסופקו לו מהחברה שבה הוא מתעד לעבוד או להקים (כגון: מכתב זימון, מסמכי תאגיד של החברה, מפת מיקום המשרד, מספר רישום מע"מ, וכו'), כלומר, במידה ואתה מתעד להקים חברה חדשה, החברה חייבת להיות רשומה לפני התחלת הליך השגת אישור השהייה הנ"ל.

האלמנטים העיקריים של אשרת השהייה הם:

  • שהייה מקסימלית של 90 יום (שאפשר להאריכה עד לכדי שנה מקסימום באישור מיוחד של מחלקת הגירה), ולאחר מכן ולפני תום התקופה המקסימלית, בעל אשרת השהייה הזמנית חייב להיות מונפק עם אישור עבודה.
  • אשרת השהייה הזמנית אינה מקנה לכשלעצמה אישור לעבוד עד וכאשר בעל האשרה מקבל אישור עבודה, ובעל אשרת השהייה הזמנית מנוע מלעבוד בתקופת הביניים הזאת.
  • אשרת השהייה הזמנית יכולה להיות לכניסה אחת או למספר כניסות מרובה לתאילנד, לכן מומלץ באם אתה מתכנן לנסוע הלוך ושוב מספר פעמים בשנה לבחור באופציית מרובת הכניסות.
  • קיימת חובת רישום רבעונית (כל 90 יום) ועל בעל אשרת השהייה הזמנית להתייצב כל 90 יום בלשכת ההגירה עם המסמכים הרלוונטיים (כגון: אישור העבודה, דרכון, וכו') ולבצע רישום.

אישור עבודה

הינך חייב להתייצב במשרד העבודה ולהגיש את המסמכים הרלוונטיים בכדי לקבל אישור עבודה במידה ואתה עומד בקריטריונים הרלוונטים. אישור עבודה בתאילנד מחודש על בסיס שנתי.

ביטוח לאומי

אותו הליך חל גם כאן, הנך חייב להתייצב במשרד לביטוח לאומי ולהגיש את המסמכים הרלוונטיים בכדי לקבל מספר רישום וכרטיס במידה והינך עומד בקריטריונים הרלוונטים.

דרישות העסקה מינימליות

מצויין כי אישור העבודה וקבלת מספר בביטוח הלאומי הולכות יד ביד וחברה המעסיקה עובדים זרים חייבת שיהיה בחזקתם את שני האישורים האלה. בנוסף לכך, משרד העבודה דורש, בהתאם לתקנותיו, שעבור כל עובד זר אחד בחברה תאילנדית יהיו ארבעה עובדים תאילנדים, ועבור כל עובד זר נוסף עוד ארבעה עובדים תילאנדים נוספים וחוזר חלילה (בעבר הדרישה והתקנה הזאת הייתה קיימת גם במשרד ההגירה אך היא בוטלה לעניין אשרת השהייה). הלכה למעשה, זאת אומרת שבכדי להשיג מספר רישום מביטוח לאומי תדרש להראות שיש לך ארבעה תאילנדים מועסקים בחברה שלך, ואם לאו, משרד הביטוח הלאומי לא ינפיק לך מספר רישום וכרטיס ומשרד העבודה לא ינפיק לך אישור עבודה. אף על פי כן, אם אינך מתעד להיות עובד של החברה או להיות פעיל בה (כולל להיות דירקטור או מנהל כללי בחברה)  ורק לשמש בתור בעל מניות, אתה עדיין יכול להקים את החברה ורציו דרישת העסקת מינימום לא יחול על החברה.

כמובן שקיימים אנשים אשר עובדים בתאילנד ומוצאים עבודה בתאילנד ללא עמידה בתנאים, ההליכים והאישורים האמורים לעיל, אך הם עושים זאת בתוך סיכון עצמי מסויים, ורשויות ההגירה ידועות ביצוע בדיקות פתע בבתי עסק ולקיחת בעלי עסק לחקירה ויתרה מכך. חשוב להיות מודע לכך שאם נכנס אדם לתאילנד על אשרת שהייה של תייר, פרישה או כל אשרת שהייה אחרת שאינה מקנה זכויות עבודה, אותו אדם מסתכן בתשלום קנסות, גירוש, ואפילו יותר גרוע מכך, איסור כניסה למדינה לתקופה מאד ממושכת התלוי בסוג העבירה וזמן השהות הבלתי חוקית (מצויין כי לאחרונה שונו והוקשו במידה ניכרת חוקי ותקנות ההגירה בתאילנד בעניין זה).

אם אתה מתכנן להשאר לתקופה ממושכת ו/או לנהל את מרבית חייך בתאילנד, זה יהיה לטובתך ולאינטרסים שלך לעשות תכנון הגירה נכון ומסודר בכדי שתוכל לשדרג את סטאטוס האשרה שלך לתושבות ולאחר מכן בסופו של דבר לאזרחות מלאה. כמובן שיש דרכים נוספות להגיע לסטאטוס של תושבות ואזרחות אבל המאמר הזה עסק בנושא אישורי עבודה ואשרות שהייה לעניין תעסוקה בתאילנד.