שירותים נוטריונים וליגליזצייה

שירותים נוטריונים בתאילנד ובמיאנמר ותרגום לשפה התאילנדית והשפה הבורמזית וליגליזציה של מסמכים לרשויות הממשלתיות, לרבות תצהירים, אימות חתימה בעברית ובאנגלית בתאילנד והעתק נאמן למקור בעברית ובאנגלית בתאילנד ושירותי עורך דין ישראלי בתאילנד ובמיאנמר.