בנקאות ומימון

ייצוג בנקים, מוסדות פיננסים, לווים וקרנות הון והשקעות בניהול ובסגירת עסקאות מימון מקומיות ובינלאומיות מורכבות באופן יעיל וייעוץ בכל היבטי דיני הבנקאות ועסקאות המימון בתחומים מגוונים כגון: תשתיות, אנרגיה, נדל"ן, תחבורה, מלונאות ועוד, לרבות:

  • הלוואות סינדיקציה- עסקאות חוב-ראשי ו/או חוב-משני, עסקאות איגוח, הסדרי חוב, ייעוץ ללווים, מארגני ההלוואות ונציגי הלווים בנוגע להלוואה מגופים מקומיים או בינלאומיים, הסדרי קונסורציום
  • ליווי היבטי המימון בעסקאות מיזוגים ורכישות
  • מימון פרויקטים
  • בטחונות וערבויות
  • נושאים רגולטוריים- ייעוץ שוטף לבנקים ומוסדות פיננסים, לווים וקרנות הון והשקעות בענייני רגולציה.

ניסיון ועסקאות מייצגות…