תשתיות, אנרגיה ומימון פרויקטים

מנהל המשרד הוא בעל ניסיון עשיר ומומחיות רבת שנים ונחשב למנוסה בתחום מימון הפרויקטים ברמה מקומית ובינלאומית. מתן ייעוץ לכל הצדדים בתחום, לרבות היזמים בזכיינות, המממנים והרשויות הממשלתיות בכל הקשור לתחום, לרבות:

  • הכנת הצעות לשלב המיון המוקדם והכנת מסמכיה למכרז
  • הכנת הסכמים בין חברים במיזמים משותפים
  • הכנה וניהול מו"מ של הסכמים כגון: הסכמי זיכיון, חוזי הקמה והפעלה, קבלנות, תפעול ותחזוקה
  • ניסוח וניהול מו"מ לענייני מימון וביטחונות
  • ניהול עניינים רגולטורים לקבלת רשיונות, היתרים ואישורים נדרשים

בעשורים האחרונים היה מעורב בעסקאות מקומיות ובינלאומיות על כל צורותיהן (PPP ,BOO, BOT ו- PFI) במגזרים השונים והמגוונים:

  • אנרגיה ומשאבי טבע- גז ונפט, חשמל, אנרגיה סולארית ואנרגיה תרמו-סולארית, רוח וביו-מסה
  • מחצבים- כריה ומפעלי אוצרות טבע בתחום המתכות, מינרלים, ועוד
  • מתקני התפלת מים ומערכות ביוב, ניהול מאגרי מים ושפכים
  • תחבורה- כבישים, עבודות רכבת, מנהרות ושיקום כבישים
  • תשתיות תקשורת ורשתות טלקמיוניקצייה

ניסיון ועסקאות מייצגות…