מיסים

מתן יעוץ לחברות בינלאומיות ביחס להשקעותיהן בתאילנד ומיאנמר, פעילותן ושילובן במערך המיסוי המקומי והבינלאומי, תכנוני מס ומבני מס יעילים, ליווי עסקאות פרטניות (מיזוגים ורכישות, נדל"ן, ועוד), וייצוג מול הרשויות.