ענייני משטרה מקומיים

מתן פתרונות מהירים לקוחות שהסתבכו עם הרשויות המקומיות בתאילנד בעניינים פליליים לפני שהחלו הליכים פליליים מתוך היכרות של ההליכים, התרבות המקומית ויחסים קרובים עם הרשויות הרלוונטיות.