דיני עבודה

ייעוץ בדיני עבודה הכרחי לכל סוגי הלקוחות, הן במהלך השוטף של העסקים והן מקרים פרטניים (ניסוח מסמכים הרלבנטים, בעניני גיוס עובדים, תנאי העסקה, פיטורים וסיום עבודה, נהלי חברה פנימיים, סודיות ואי תחרות, ועוד).