Requirements for Legalization

דרישות ללגליזציה בתאילנד

אימות מסמכים ציבוריים נדרש להכרה בתוקפם במדינה זרה מזו שבה הוצאו (הליך המכונה לגליזציה). תאילנד אינה חתומה על אמנת האג בדבר ביטול דרישת האימות למסמכי חוץ ציבוריים – 1961 אפוסטיל ("האמנה") שביטלה את הצורך בלגליזציה של מסמכים. על פי החוק התאילנדי, מסמכים זרים רשמיים המוגשים לרשויות התאילנדיות חייבים לעבור תהליך של לגליזציה. התהליך מבוצע בשגרירות תאילנד בישראל עבור מסמכים רשמיים ישראליים המיועדים להגשה לרשויות בתאילנד, ולהיפך, בשגרירות ישראל בתאילנד עבור מסמכים רשמיים תאילנדיים אשר מיועדים להיות מוגשים לרשויות בישראל, יש לציין שלפני הגשתם לשגרירות הרלוונטית, נדרשים לעבור את ההליך המתואר בפרוטרוט בהמשך.

1. שלבי לגליזציה של מסמכים ישראליים רשמיים להגשה בתאילנד

*הערה חשובה: ההליך המתואר הינו כללי , אנא וודא מה הוא ההליך הנדרש לגבי התעודה הספציפית או המסמך הרשמי שאותו אתה מעוניין או נדרש להציג, זאת מכיוון שיש תעודות שלהן הליך ייחודי אשר אינו תואם את ההליך הכללי המתואר כאן (ראה: http://mfa.gov.il/MFAHEB/ConsularService/Certification/Pages/imut_mismachim.aspx)

הליך הלגליזציה של מסמכים ישראליים להגשתם בתאילנד הוא כדלקמן:

(א) על המסמכים לעבור אימות ע"י נוטריון ישראלי (הליך נוטריוני עם הסרט האדום וחותמת נוטריון על גבי המסמכים).

(ב) לאחר מכן יש לגשת ולקבל אימות חתימת הנוטריון על גבי המסמכים מאחד מבתי המשפט (ראה רשימה בתחתית המאמר). השירות ניתן בזמני הקבלה הרגילים של בתי המשפט, בימים א-ה בין השעות 8.30 – 13.30.

*המסמכים צריכים להיות מוגשים בשפה העברית ובתרגומם לאנגלית (בד"כ התרגום נעשה ע"י הנוטריון אלא אם כן המסמך ניתן במקורו ע"י הרשות הציבורית בשפה האנגלית).

(ג) הגשת המסמכים לאימות על ידי משרד החוץ (מסמך שאינו על פי "האמנה" טעון אישור קונסולרי של משרד החוץ לשם הכרתו במדינת היעד, תאילנד).

 משרד החוץ

המחלקה הקונסולרית – הענף לאימות מסמכים ציבוריים

שד' יצחק רבין 9 קריית הלאום ת.ד. 3013 ירושלים  9103001

השירות ניתן בימים א'-ה' בין השעות 08.30-12.30.  ובימי א' בין השעות 14:00-16:00.

דוא"ל: [email protected]​​

(ד) ולבסוף, הגשת המסמכים לשגרירות תאילנד בישראל לאימות סופי בצירוף צילום מלא של כל סט המסמכים המקוריים עם כל החותמות וטופס בקשה לאימות שמולא ע"י המגיש.

שגרירות תאילנד בישראל

כתובת: רחוב משכית 3, הרצליה פיתוח, 46120

טלפון: 09-9548412/3

מייל: [email protected]

אתר אינטרנט: http://www.thaiembassy.org/telaviv/en/home

השירות ניתן בימים א'-ו' בין השעות 9.00-11.30.

(ה) כל שנותר זה לגשת לרשות התאילנדית הרלוונטית בה נדרשת או בפניה רצית להציג את המסמכים הרשמיים. במידה והרשויות התאילנדיות דורשות את קבלת המסמכים בשפה התאילנדית (לדוגמא, מסמכים המוגשים לבית משפט בתאילנד), יכול להיות ויידרש גם תרגום סט המסמכים מאנגלית לשפה התאילנדית.

בתי המשפט בהם ניתן השירות האמור בסע' (ב) לעיל:

מחוז בית המשפט
דרום ביהמ”ש המחוזי באר שבע
  בימ”ש השלום באר שבע
  בימ”ש השלום אילת
  בימ”ש השלום אשדוד
  בימ”ש השלום דימונה
  בימ”ש השלום אשקלון
  בימ”ש השלום ק' גת
ירושלים ביהמ”ש המחוזי ירושלים
  בימ”ש השלום ירושלים
תל אביב ביהמ”ש המחוזי תל אביב
  בימ”ש השלום תל אביב
  בימ”ש השלום הרצליה
מרכז ביהמ”ש המחוזי מרכז
  בימ”ש השלום ראשון לציון
  בימ”ש השלום כפר סבא
  בימ”ש השלום פתח תקוה
  בימ”ש השלום רחובות
  בימ”ש השלום רמלה
  בימ”ש השלום נתניה
חיפה ביהמ”ש המחוזי חיפה
  בימ”ש השלום חיפה
  בימ”ש השלום חדרה
  בימ”ש השלום קריות
  בימ”ש השלום עכו
צפון ביהמ”ש המחוזי נצרת
  בימ”ש השלום נצרת
  בימ”ש השלום עפולה
  בימ”ש השלום ק' שמונה
  בימ”ש השלום צפת
  בימ”ש השלום טבריה
  בימ”ש השלום בית שאן


2. שלבי לגליזציה של מסמכים רשמיים תאילנדים להגשתם בישראל

ההליך הלגליזציה של מסמכים תאילנדים להגשתם בישראל הוא כדלקמן:

(א) תרגום של המסמכים מהשפה התאילנדית לאנגלית ואימותם ע"י נוטריון תאילנדי (הליך נוטריוני עם הסרט האדום וחותמת נוטריון על גבי המסמכים).

(ב) הגשת המסמכים לאימות ע"י מחלקת הלגליזציה, המחלקה הקונסולרית, משרד החוץ. למסמכים מסוימים לא נדרש אימות נוטריוני כאמור בסע' (א) לעיל וניתן להסתפק באימות של מחלקת הלגליזציה בלבד. אנא וודא מה הוא ההליך הנדרש לגבי התעודה הספציפית או המסמך הרשמי שאותו אתה מעוניין או נדרש להציג עם שגרירות ישראל בתאילנד לפני התחלת ההליך.

In English:

Legalization Division

Tel : 0-2575-1057

Email : [email protected]

กระทรวงการต่างประเทศ
Department of Consular Affairs, the Ministry of Foreign Affairs

123 Chaengwattana Rd., Tungsonghong Laksi, Bangkok, 10212

Tel : 0-2203-5000 กด 1 (เมื่อเข้าสู่ระบบกรมการกงสุล กด 5 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่)

http://www.mfa.go.th/main/en/home

In Thai:

กองสัญชาติและนิติกรณ์ (Legalization Division)

Tel : 0-2575-1057

Email : [email protected]

กรมการกงสุล (Department of Consular Affairs)

 เลขที่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

Tel : 0-2203-5000 กด 1 (เมื่อเข้าสู่ระบบกรมการกงสุล กด 5 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่)

(ג) ולבסוף, הגשת המסמכים לשגרירות ישראל בתאילנד לאימות סופי בצירוף של צילום מלא של כל סט המסמכים המקוריים עם כל החותמות וטופס בקשה לאימות ממולא ע"י המגיש.

Embassy of Israel in Bangkok,

25th Floor, Ocean Tower II 
75  Sukhumvit Soi 19
Bangkok, 10110

Tel: +662 204 9200

Fax:02-204-9239

Email: [email protected]

For further info and updates: http://embassies.gov.il/bangkok-en/ConsularServices/Pages/Consular-Services-Basic-Information.aspx

(ד) כל שנותר זה לגשת לרשות הישראלית הרלוונטית בה נדרשת או בפניה רצית להציג את המסמכים הרשמיים. במידה והרשויות הישראליות דורשות קבלת מסמכים בשפה העברית, יכול להיות ויידרש בנוסף תרגום של סט המסמכים מאנגלית לשפה העברית.

#לגליזציה תאילנד

#לגליזציה בתאילנד

#לגליזציה של מסמכים תאילנד

#לגליזציה של מסמכים בתאילנד

#איך להגיש מסמכים רשמיים בתאילנד

#איך להגיש מסמך רשמי בתאילנד

#איך להגיש מסמכים רשמיים תאילנד

#איך להגיש מסמך רשמי בתאילנד

#הגשת מסמכים רשמיים בתאילנד

#הגשת מסמכים רשמיים תאילנד

#נוטריון בתאילנד

#נוטריון תאילנד

#נוטריונים בתאילנד

#הליך נוטריוני בתאילנד

#תרגום תאילנדי רשמי

#תרגום מקצועי לתאילנדית

#תרגום לתאילנדית

#תרגום מעברית לתאילנדית

#אימות מסמכים תאילנד

#אימות מסמכים רשמיים תאילנד