רוצה לעשות עסקים במיינמר, דע את הסביבה העסקית- כמה טיפים ודברים בסיסיים שעליך לדעת…

זרים (קרי כל מי שאינו אזרח בורמזי) המעוניינים לעשות עסקים בבורמה/מיאנמר צריכים להיות מודעים למספר מגבלות שחלות לגביהם לפני תכנון ותחילת הפעילות העסקית.  אף על פי כן, זה לא אמור להרתיע אנשי עסקים ומשקיעים מלפרוץ לשוק הבורמזי, ומיאנמר אכן חוללה שינויים דרמתיים מבחינה כלכלית ופוליטית בכדי לפתוח את שערייה לעסקים. במיאנמר ישנה חלוקת קטגוריות של תחומי פעילות עסקית ואיסורים ומגבלות שחלות בהקשרם על זרים המעוניינים לעסוק בתחומי הפעילויות הללו במדינה, וניתן לחלקם לשלושה קטגוריות עיקריות:

(א) תחומי פעילות עסקית שזרים מנועים באופן מוחלט מלעסוק בהם

למנות רק חלק מתחומי הפעילות האסורים הללו: בנקאות וביטוח, תקשורת, תעופה ורכבות, חקלאות (בהיקף מסוים), ייצור מוצרים ביטחוניים, נשק וכיוצ"ב, יצור מזערי של מינרליים, עיתונאות וכתבי עת, וכו' אלא אם כן העניקה המדינה היתר חריג לפעילות זרים בתחומים אסורים האלה (בד"כ עבור אינטרס לאומי ורק דרך מיזם משותף עם אחת מהחברות הממשלתיות).

(ב) תחומי פעילות עסקית שזרים יכולים לעסוק בהם אך ורק במיזם משותף עם שותף בורמזי מקומי

למנות רק חלק מתחומי הפעילות המוגבלים הללו: תיירות, בריאות פרטית, שירותי תעופה, פעילויות יצור ותעשייה, ייצור ושיווק מירב מוצרי המזון ומוצרי הבית, זיקוק והפצה של מוצרי אלכוהול, יצור גומי ופלסטיק, כריה בהיקף גדול, תשתיות, מיזמים של נדל"ן מסחרי או מגורים, סוכנויות נסיעות, וכו'. המועצה לעידוד השקעות של מיאנמר- The Myanmar Investment Commission (MIC), היא שתקבע את רציו האחזקות שבין הזר לשותף המקומי במיזם המשותף, אבל הכלל המוביל הוא שכלל האחזקות של השותף הזר אינן יכולות לעלות מעל 80% במיזם המשותף.

(ג) תחומי פעילות עסקית שזרים יכולים לעסוק בהם בתנאים מגבילים שנקבעו ע"י המשרד הממשלתי הרלוונטי לתחום הפעילות

למעשה, קטגוריה זו רלוונטית לכול תחומי הפעילות העסקית ולמנות רק חלק מתחומי הפעילות המוגבלים הללו: ייצור מינרלים, ייצור חשמל, תקשורת, משקאות וטבק, נדל"ן מסחרי, תעשיית פחם, מלונאות, קמעונאות וסיטונאות, וכו'. קטגורייה זאת מתחלקת בנוסף לתת-קטגוריות אלו: (אא) פעילויות עם המלצה מהמשרד הממשלתי הרלווטי (לדוגמא יבוא ושיווק מוצרי נפט שיכול להתבצע אך ורק עם המלצה ממשרד האנרגייה); (בב) פעילויות עם תנאים ספציפיים (לדוגמא 100% בעלות זרה במיזם להקמת מלון המדורג שלושה כוכבים ומעלה מותרת אך למלון בעל דירוג פחות משלושה כוכבים מחוייב למיזם משותף עם שותף מקומי בורמזי); (גג) פעילויות המחוייבות בדו"ח השפעה סביבתית הדורשת חוות דעת מהמשרד לאיכות הסביבה (לדוגמא בפרויקטים לייצור חשמל).

(ד) מסחר – כל פעילות של סחר (קרי, קמעונאות וסיטונאות על כל צורותיהן) אסורות לעיסוק ע"י זרים וחברה בורמזית שזר מחזיק בה מניה אחת בלבד נחשבת ומוגדרת כחברה זרה. האיסור על סחר על כל צורותיו כולל גם מחירת מוצרים וכל סוג של יבואנות.

חריג כללי

בהקשר לכל הפעילויות האסורות ו/או המוגבלות המצויינות לעיל, הממשלה יכולה להחליט לשיקולה ולכל מקרה בנפרד (בתיאום עם כמה משרדים ממשלתיים שונים) להעניק פטור חריג לפרוייקט המתועד להיות מבוצע ע"י זרים במידה וזה למטרת האינטרס הלאומי הבורמזי.

רגולצייה פרטנית לתחום פעילות עסקית ספציפי

בנוסף לאיסורים ו/או ההגבלות שצויינו לעיל, לכל תחום פעילות יש רגולצייה פרטנית ספציפית, אך בד"כ היא מתייחסת יותר לאלמנטים הטכניים והאדמניסרטיביים של הפרוייקט ולא להליך היתר העיסוק לזרים בתחום פעילות הספציפי (לדוגמא בתחומי התקשורת, כריה, נפט, וכו').

רשיונות, היתרים ואישורים מוניציפאליים

תלוי במיקום הפרוייקט או העסק, אישורים של רשויות מקומיות ומוניציפאליות בד"כ נדרשים וכמו כן רשיונות והיתרים לתחומים ספציפיים נדרשים וזאת בנוסף לאישורים הכלליים שמתייחסים לעיסוק בתחום האסור או המוגבל. השגת אישורים, רשיונות והיתרים נוספים אלה לפרוייקט או לעסק נעשים כחלק מתהליך הקמת החברה לפעילותה העסקית ומיאנמר עשתה צעדים כבירים בכדי לייעל את התהליך וליצור תחנת מענה אחת לזרים שמרכזת ומטפלת בכל ההליך הנ"ל.

הקמת חברה

לזר המעוניין לעסוק בפעילות עסקית בבורמה, עומדות לרשותו אחת משלושת צורות ההתאגדות הבאות: הקמת חברה פרטית בע"מ, הקמת סניף או הקמת משרד ייצוגי. כאשר מחליט משקיע על צורת ההתאגדות המתאימה והנכונה, עליו לשקול ולקחת בחשבון מספר דברים, אך כפי שנראה כיום, צורת ההתאגדות המועדפת תהיה בתור חברה פרטית בע"מ מיכוון שעל התאגדות בצורת סניף חל מיסוי יותר גבוה (35% מס חברות במקום 25% לחברה בע"מ) ומשרד ייצוגי מאוד מוגבל מבחינת היקף הפעילות שהוא שמותר לבצע (הוא אינו יכול לייצר רווחים, יכול רק לבצע פעילות של שירות לקוחות ומחקר שוק, הוא אינו זכאי לקבל רשיון MIC ואת התמריצים וההטבות שטומן רשיון זה בחובו, והוא יכול להתקשר בחוזה חכירה לתקופה קצרה בלבד (קרי עד שנה עם אפשרות חידוש באופן שנתי).

ההליך להקמת חברה ורישומה יכול לקחת בין 4-6 חודשים. החברה יכולה לפעול בתחום השירותים או בתחום הייצור והתעשייה (בכפוף לאיסורים והמגבלות שכבר צויינו לעיל) והיא יכולה להיות: חברה בבעלות זרה מלאה; חברה במיזם משותף עם שותף בורמזי מקומי; או התקשרויות חוזיות (ללא צורך של הקמת חברה מקומית) בד"כ ישירות עם רשויות ממשלתיות אך גם אפשרי עם אספקת שירותים לחברות מקומיות. בנוסף, חשוב לציין כמה נתונים בסיסיים לגבי חברה בורמזית:

  • דרישת מינימום לבעלי מניות – מינימום של שני בעלי מניות ולא יותר מ-50 סה"כ. במידה והחברה מתעדת לעסוק בפעילות עסקית המוגבלת להתבצע אך ורק במיזם משותף עם שותף בורמזי מקומי, רציו האחזקות בין בעל המניה הזר לבעל המניה המקומי נדרש להשתמר לתוחלת החיים של הפרוייקט כפי שנקבע לפעילות העסקית הזאת. דירקטורים בחברה ובעלי המניות יכולים להיות בעלי אותה זהות ואין דרישה למינוי בורמזים מקומיים לכהן כדירקטורים בחברה.
  • דרישת מינימום לדירקטורים – מינימום שני דירקטורים, כאשר אחד מהם מחוייב להתמנות ולכהן בתור המנ"כל (ואם המנ"כל המתועד הוא זר, חובה עליו להשיג אשרת שהייה ואישור עבודה (ראה בעניין זה מאמר 'רוצה לעבוד במיאנמר- הנה כמה מהדברים שהנך צריך לשקול ולהיות מודע אליהם…').
  • דרישת הון מינימלית – לחברת שירותים מינימום של 50,000 דולרים ולחברת ייצור ותעשיה מינימום של 150,000 דולרים (אף על פי כן, ל-MIC קיימת הזכות לקבוע סכום גבוה יותר בשיקולים ובהתאם לסוג הפעילות וגודל הפרוייקט). 50% מההון העצמי של החברה נדרש להיות מוזרם לתוך המדינה בכדי לאפשר את הקמת ורישום החברה, ויתרת 50% נדרשת להיות מוזרמת לתוך המדינה תוך שנה מיום תחילת פעילותה. הליך הזרמת ההון נעשה ע"י הזרמת הכספים לחשבונות הבנק המקומיים של החברה עם בנק מקומי המוסמך לכך שיפתחו מבעוד מועד כחלק מתהליך רישום החברה, והצגת אישור ההפקדה עם המשרד לרישום חברות.
  • MIC Permit – ע"פ פרוצדורת ה- MIC (המועצה לעידוד השקעות שהוקמה למטרה זו בהתאם לחוק עידוד ההשקעות- FIL) כל זר המעוניין לעסוק בפעילות עסקית במיאנמר מחוייב להשיגMIC Permit , שבלעדיו הוא אינו מורשה לנהל עסקים בבורמה. למרות שזה אפשרי להקים חברה מחוץ לפרוצדורת ה- MIC ע"פ פרוצדורת חוק החברות המקומי (Myanmar Company Act) לפעילות עסקית של שירותים, או ע"פ פרוצדורות פרטניות לתחומי פעילות עסקית אחרים (כגון חוזים ישירים עם רשויות ממשלתיות וחברות מקומיות למתן שירותים), רוב הזרים המעוניינים לקיים פעילות עסקית בבורמה נדרשים לעבור דרך פרוצדורת ה- MIC ולהשיג MIC Permit, ואכן רוב הזרים בוחרים בפרוצדורה זו בכדי לזכות בתמריצים וההטבות שניתנות לפעילויות מעודדות השקעה. בדומה, תמריצים והטבות נוספות ניתנות לעסקים הפועלים באחד מאיזורי התעשיה הייעודיים (Special Economic Zones).
  • רשיון מסחר (Permit to Trade) – כל חברה חייבת לקבל רשיון עסק כללי, ובין השאר ובנוסף לכך, רישיונות והיתרים הנוגעים לתחום הפעילות הספציפית ואישורים מרשויות מקומיות ומוניציפאליות (השם של רשיון מסחר מטעה במקצת מיכוון שהוא אינו מקנה לחברה את הזכות לעסוק בסחר, תחום האסור לעיסוק ע"י זרים, אלא משמש בלבד כרשיון לרישום עסק, שבלעדיו אי אפשר להקים חברה ונהל עסקים במדינה). רשיון זה תקף לחמש שנים ובקשה לחידושו צריכה להיעשות 6 חודשים לפני פגות תוקפו.
  • דרישות העסקה מינימליות – זרים יכולים להיות מועסקים ע"י חברה מקומית בורמזית ללא הגבלה ואין רגולצייה ספציפית האוסרת זאת. חברות שנרשמו ע"פ פרוצדורת ה- MIC מחוייבות לשמור על רציו העובדים המקומיים אל מול העובדים הזרים כמצויין בתקנות לחוק עידוד ההשקעות. תלוי בתחום העיסוק הרלוונטי, בהקשר לכוח עבודה מיומן, חברת MIC נדרשת שעובדים מקומיים בורמזים יהוו לפחות 25%, 50% ו-75% מכוח העבודה של החברה בשנתיים הראשונות, בשנה הרביעית ובשנה השישית מיום תחילת פעילותה בהתאמה (תקופה זאת יכולה להיות מוארכת ע"י ה- MIC עבור מיזמים מבוססי ועתירי ידע). כמו כן חשוב לציין כי בסוגי העבודות שאינן דורשות מיומנות מיוחדת, עובדים מקומיים בורמזים מחוייבים להיות מועסקים ולא זרים.
  • הגבלות על בעלות של נדל"ן ומקרקעין – מקרקעין במיאנמר הוא נושא נפרד ומסובך לכשלעצמו אך זרים המעוניינים לנהל עסקים בבורמה צריכים להיות מודעים לכך שלמרות שזרים מנועים ואסורים מלרכוש נדל"ן בבורמה הם יכולים לקבל זכות חכירה של מקרקעין לתקופה ארוכה (זכות לשכירות בלבד ולא זכות לבעלות) מאזרחים בורמזים או מהרשויות הממשלתיות. חברות אשר לא נרשמו בהתאם לפרוצדורת ה- MIC אינן זכאיות לחכירה ארוכת טווח והן יכולות לשכור נכס נדל"ני לתקופה קצרה שאינה עולה על שנה אחת בלבד עם אפשרות לחידוש לשנה נוספת, דבר אשר אינו מעניק ביטחון ונחת דעת למשקיע. חברות שנרשמו בהתאם לפרוצדורת ה- MIC זכאיות לחכירה ארוכת טווח והן יכולות לשכור נכס נדל"ני לתקופה של 50 שנה עם יכולת להארכת התקופה פעמיים נוספות לעוד 10 שנים בעבור כל הארכה בנפרד ובמידה וניתן אישור לכך ע"י ה- MIC. למרות שזרים עדיין אינם יכולים לרכוש מקרקעין, בניינים ודירות, דרך הזכות לחכירה ארוכת הטווח הם יכולים לעסוק ביזמות ופיתוח פרייקטים נדל"ניים בתחום המסחרי ובתחום המגורים עם בעלות זרה מלאה על הפרוייקט באמצעות פרוצדורת ה- Build, Operate & Transfer (BOT) של ה- MIC וכמו כן, הם יכולים לעסוק בפרוייקטים מסוג זה במיזם משותף עם שותף בורמזי מקומי.

כמובן שיש עוד נושאים שזרים צריכים לשקול ולקחת בחשבון: כגון חוזים והתקשרויות, מקרקעין, מיסוי, העסקת עובדים מקומיים ועוד, אך אין באפשרות מאמר קצר זה שמטרתו היא לתת סקירה ראשונית ובסיסית למטארייה העסקית במיאנמר לכלול את כל הנושאים הללו. למרות שבהצצה ראשונית יכול להיראות כי הכניסה לשוק הבורמזי מסובכת ואינה קלה, כל עוד יש לך יועצים טובים ומקצועיים לשרת אותך בכדי לנווט את הסבך הבירוקרטי והמטארייה העסקית המקומית הבורמזית, כניסתך לשוק תעשה בקלילות יחסית ובנוחות.